Wind Estate puster liv i ældre og nye vindmøller

Randers-virksomheden Wind Estate har i 25 år gjort en forretning ud af at kombinere opkøb af ældre vindmøller med egne udviklingsprojekter. Naturlig Energi har været forbi for at tale med medarbejderne i virksomheden, der foruden vindmøller og sol på land satser stort på havvindmølleprojekterne Paludan Flak og Kadet Banke.

Randers-virksomheden Wind Estate har i 25 år gjort en forretning ud af at kombinere opkøb af ældre vindmøller med egne udviklingsprojekter. Naturlig Energi har været forbi for at tale med medarbejderne i virksomheden, der foruden vindmøller og sol på land satser stort på havvindmølleprojekterne Paludan Flak og Kadet Banke.

De to grundlæggere Jens Petri Peter­sen og Erik Abraham så tidligt muligheder i at opkøbe eksisterende vindmøller til fortsat drift. Det skabte fundamentet for energiselskabet Wind Estate, der siden 2008 har haft til huse i et industrikvarter i den sydlige del af Randers.

I 2021 solgte de to ejere aktiekapitalen til det britiske selskab iCON Infra­structure, og for nylig trådte Ane Mette Lysbech-Kleis, der har en baggrund som chef for hav­vind­udvikling i Vattenfall, til som ny administrerende direktør. Hun hilser velkommen, da Natur­lig Energi tilbringer en dag hos Wind Estate.

– Jeg er da stolt over at stå i spidsen for en virksomhed, der har haft en historisk rolle i forhold til at gøre Danmark til et vindmølleland. Jeg er også stolt over at lede en gruppe af medarbejdere, der er med til at accelerere og sikre VE-­udbygningen i den grønne omstilling, siger hun.

Lager med egne stumper

En af de mest erfarne medarbejdere i Wind Estate er lagerchef Michael Johan Kristensen, der har været husets blæksprutte siden 2009. I dag har han ansvaret for virksomhedens 1000 kvm store lager, der har reservedele fra de fleste typer vindmøller, som Wind Estate har drevet og serviceret i de sidste 25 år.

– Vores lager har reservedele til alle vindmølletyper, hvilket er en fordel, fordi leveringstiderne i dag kan være lange. For eksempel har vi lige fået en hydspenolie i denne uge, der blev bestilt for fem uger siden. Lageret er helt afgørende for os, fordi vi har opbygget en volumen, som gør, at service på vindmøller ikke misligholdes, og at vi hurtigt kommer op og køre igen ved nedbrud, siger han.

Foruden fedt, olie, filtre og normale sliddele – som f.eks. bremseklodser, lejer m.m. – indeholder lageret også hovedkomponenter som hovedlejer, gearkasser, generatorer samt tårne, naceller og vinger. Michael Johan Kristensen sikrer, at lageret er tilpasset efter de behov, der opstår blandt de 350 møller, som Wind Estate selv servicerer ud af en samlet portefølje på knap 440 vindmøller.

– Jeg sørger for, at vores serviceteams har de nødvendige stumper til rådighed til service og reparationer. Udfordringerne kan være forskellige afhængig af vindmølletype, men typisk handler det om naturligt slid på de mekaniske dele i nav, pitchcylinder, friktionsbremse og lignende. Jeg har et tæt samarbejde med vores driftschef Alex om de komponenter, der kræver udskiftning med kran og planlægning i forhold til vejr og vind, siger Michael Johan Kristensen.

Udgifter holdes på et minimum

Lige ved siden af lageret sidder Alex Yde, der har en fortid som vindmølletekniker i Vestas og Siemens Gamesa. I dag er han driftschef for Wind Estates syv serviceteams fordelt over hele Danmark. Ligesom med lageret har Wind Estates over årene opbygget et solidt servicekoncept, som gør, at udgifterne til drift og vedligehold holdes på et minimum.

– En af mine opgaver er at planlægge udskiftning af de større komponenter som gearkasser, hoved­aksler og generatorer. De fleste ældre vindmøller er lette at renovere, fordi det kan gøres oppe i vindmøllerne, men det kræver en kran, hvis der skal udskiftes komponenter på over 500 kg, og de opgaver har vi typisk flere af i løbet af en måned, siger han.

Wind Estates syv serviceteams gør tingene både billigere og mere effektivt, end hvis folkene skulle hentes udefra – og giver en fordel, da virksomheden ikke skal kæmpe med andre kunder om arbejdskraften, når vindmøllerne ikke snurrer.

– Vores montører udfører en nøglerolle i Wind Estate, fordi det er strømmen fra vores vindmøller, der er med til at finansiere vores projekter. I øjeblikket blæser det ikke meget, men snart kommer efteråret, og så hober opgaverne sig op. I spidsperioder er det afgørende, at vi kan regne med vores egne folk, siger Alex Yde.

For samfundet og klimaet

Opkøb af eksisterende vindmøller skabte fundamentet for Wind Estates portefølje af vindmøller, men i dag fylder de større projekter mere og mere. Wind Estate ser fortsat et stort potentiale i vindudbygningen på land, men tempoet skal øges, hvis der skal gang i den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Rasmus Jürgens, der er en af otte projektudviklere i Wind Estate i Danmark og Skotland.

– Jeg valgte at arbejde med projektudvikling, fordi det handler om kritisk infrastruktur, der er med til at gøre en konkret forskel for samfundet og for klimaet. Desuden er noget af det mest interessante ved mit arbejde dialogen med mennesker. Det gælder lige fra dialogen med lodsejere og borgere om at opføre anlægget, til dialogen med de kommunale myndigheder om godkendelsen af projekterne, siger Rasmus Jürgens.

Rasmus Jürgens arbejder i øjeblikket med projektet Svoldrup Kær Energipark i Vesthimmerland Kommune, der i første fase kommer til at består af seks vindmøller med en totalhøjde på 185 meter og 70 hektar sol. Projektet er ved at blive færdigbehandlet i Vesthimmerland Kommunes byråd, inden året er omme.

– Der tales meget om udfordringerne med VE-udbygningen på land, men jeg vil gerne understrege, at jeg kun har oplevet en konstruktiv dialog med borgere, politikere og de lokale myndigheder. Generelt er den store udfordring nok borgermodstand og de generelle processer, der trækker ud på grund af ressourcemangel i kommunerne og infrastrukturelle udfordringer, siger han.

Satser på havvind

I de seneste år er Wind Estate begyndt at satse på store havvindmølleprojekter. I 2018 købte de ti havvindmøller i Samsø Havvind­møllepark, og året efter fulgte ansøgninger om havvindmølleprojekterne Paludan Flak og Kadet Banke. I marts meddelte Energi­styrelsen, at de to projekter forventes godkendt under en justeret åben-dør-ordning.

– Det betyder, at fire års ventetid er ovre, og vi kan fortsætte med udviklingen af projekterne. Indtil videre alene, men med et partnerskab for øje, siger Ane Mette Lysbech-Kleis.

Projektudvik­lin­gen på havet bliver en af de vigtige opgaver for den nye administrerende direktør i Wind Estate.

Ifølge hende er det afgørende for Wind Estates projekter – både på land og på vand – at der er klarhed over, hvornår de vedvarende energiprojekter kan bygges, og at det gøres langt hurtigere end tilfældet er i dag, hvor det tager op til otte år pga. lange behandlingstider.

– Generelt har vi et behov for større sikkerhed i forhold til tilladelser, så vi ved, projekterne ikke trækker ud. Det er nødvendigt for at sikre værdikæden og fastholde interessen fra investorerne. Vi står på en brændende platform i forhold til både klimakrise og energikrise. Det er kompromisernes tid, for vi kan ikke fortsætte som hidtil, siger hun.

Artiklen er første gang bragt i Naturlig Energi