Verden er ved at tabe pusten i røgen fra fossile brændsler

Derfor holder vi vores vindmøller i god form. Effektiv drift af den enkelte vindmølle er hele forudsætningen for, at vi kan drive vores forretning og fortrænge mest mulig CO2. Et gennemtænkt ISO 9001 certificeret servicekoncept er derfor en af grundpillerne i Wind Estate.

Vi har vindmøller af mange forskellige fabrikater i porteføljen. De er samtidig placeret over et stort geografisk område. Derfor har vi delt serviceopgaverne på vores vindmøller mellem vores egen serviceafdeling og eksterne serviceudbydere, der ligesom vores egen serviceafdeling er certificerede til at servicere vores vindmøller efter ISO 9001.