Vores Vej til Bæredygtig Succes: Wind Estate's Ledelsesfilosofi i Handling

Med tillid, et godt og sundt arbejdsmiljø og topkompetente medarbejdere vil Wind Estate være virksomheden, hvor passionerede og dedikerede medarbejdere leverer vækst og tager del i den grønne omstilling. Vi tror på, at en troværdig, inkluderende og empatisk ledelsesstil faciliterer et miljø, hvor medarbejderne er motiverede og har muligheden for at komme med de rette løsninger og skabe vores fælles fremtid. Ærlighed, respekt, ordentlighed og etik er fundamentale for vores ledelsesfilosofi.

At give vores medarbejdere det nødvendige ansvar, beføjelser og tillid til at tage initiativer, træffe beslutninger og vokse i deres roller er fundamental for os. Empowerment er vejen til individuel vækst og organisatorisk succes.

Vi værdsætter samarbejde, åben kommunikation og forskellige perspektiver og ønsker en arbejdsplads, hvor innovation, nysgerrighed og fremdrift er i fokus. Vi skal turde tænke stort og nyt. Det at ”turde fejle” er en naturlig del af processen, hvor nytænkning er nøglen til vækst og succes. Vi fremmer en kultur med konstant læring og fornyelse. Vi opmuntrer medarbejdere til at udfordre status quo og bruge deres erfaring aktivt.

 

Vores Engagement: Balance, Bæredygtighed og Mangfoldighed

Vi erkender vigtigheden af balance i livet og støtter medarbejdere i at opnå denne balance og fremme sundhed og trivsel.  Vi forpligter os til at drive vores virksomhed på en måde, der tager hensyn til både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Vi stræber efter at minimere vores påvirkning på planeten og forpligter os til at bidrage positivt til samfundet omkring os.

Vi værdsætter mangfoldigheden af baggrunde, erfaringer og perspektiver i vores organisation.  Vi fremmer en kultur, hvor forskellighed ses som en styrke, og inklusion er en prioritet, hvor alle har mulighed for at deltage og bidrage.

Wind Estate´s Direktion

Wind Estate’s direktion består af Ane Mette Lysbech-Kleis, Bo Andersen, Thomas Bisgaard og Peter Dueholm, som alle har omfattende erfaring fra vind industrien. Vi udgør den daglige ledelse i Wind Estate, og vi værdsætter og opmuntrer medarbejdernes betydelige indflydelse og ansvar i et fladt hierarki.

Direktion:

Bo Andersen, Ane Mette Lysbech-Kleis, Thomas Bisgaard, Peter Dueholm Theilgaard