Hvad gør vi, for at stoppe den klimakatastrofe vi selv har skabt?

Vi venter ikke. Vi tror på at vi når en omlægning til vedvarende energi af hele vores energiforbrug, inden katastrofen rammer os. Det kræver handling i dag. Ikke kun for miljøets skyld. Ikke kun for at sikre vores børn og børnebørn en ren og tryg verden, men fordi vedvarende energi er den sikre hånd under vores fremtid.

Wind Estate er et af Danmarks førende energiselskaber, der udelukkende leverer strøm fra vedvarende energi 

Energirigtigt domicil

Bæredygtighed er vores mantra. Vores mål er en helt fossilfri virksomhed. Vores hovedsæde er derfor naturligvis også bygget med det in mente. Huset opfylder de strengeste krav til miljø og energi. Bygningen blev den første bæredygtige industribygning i Randers kommune.

Bygningen har tre-lags-lavenergiruder overalt i huset plus intelligent styring af elforbrug og ventilation. Kontorer, lagre og værksteder har så lav varmeafgivelse, at vi er fritaget for tilslutningen til naturgas. Vi dækker hele vores behov for varme og varmt vand med et energieffektivt jordvarmeanlæg, der kører på strøm. Vi har ikke behov for supplerende varme af nogen art. Desuden sørger anlægget for rigelig køling i årets varme måneder.   

For at opnå målet om at være en 100% fossilfri virksomhed har Wind Estate installeret solceller på husets tage. Solcellerne dækker vores behov for strøm i de solrige perioder. I den forbindelse undersøger vi mulighederne for at supplere solcellerne med et batteri, der kan dække virksomhedens behov i de mindre solrige perioder. 

Social ansvarlighed, inklusion og diversitet

Vores tilgang til social ansvarlighed og bæredygtighed omfatter inklusion og diversitet som centrale elementer. Vi har et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle har lige muligheder. Vi tror på det skaber en rigere og mere kreativ organisation. 

Vi mener at FN’s verdensmål er en fælles dagsorden, der opfordrer os alle til at arbejde sammen om at løse verdens mest presserende udfordringer og skabe en mere retfærdig, bæredygtig og inkluderende fremtid for alle. Disse mål fungerer som en vejledning for handling og er blevet en central reference i bestræbelserne på at forbedre verdensforholdene.

Wind Estate har en bæredygtig og etisk forretningspraksis, der ikke kun gavner os selv, men bidrager til at løse globale udfordringer som klimaforandringer og miljødegradering. Vi har en rolle i at opnå en mere bæredygtig fremtid for alle.