Verden kæmper om stadig færre ressourcer, og alle kneb gælder

Derfor har det aldrig været vigtigere at udnytte energien effektivt. Vi løfter vores del af opgaven gennem konstant overvågning af alle vindmøller i vores portefølje. Det betyder, at vores produktion af vedvarende energi kører optimalt døgnet rundt, året rundt.

Wind Estate har en stor produktionskapacitet. For at udnytte denne kapacitet bedst muligt har vi etableret vores egen overvågningsafdeling. Dens vigtigste opgave er ganske enkelt at holde vores vindmøller i drift så mange timer som muligt.

Mange vindmøller, samme brugerflade

Vi har i tidens løb opkøbt og opført mange vindmøller, der kører på vidt forskellige kommunikationsplatforme. I efteråret 2010 besluttede vi derfor, at al overvågning fremover skulle foregå via den samme overvågningsbrugerflade på tværs af de enkelte vindmøllers kommunikationsplatforme, uanset vindmøllens alder og fabrikat. Vi kan derfor handle hurtigt, og har allerede reduceret nedetiden for de enkelte vindmøller i forbindelse med implementeringen af vores nye overvågningssystem.