Vi kan måske ikke gå på vandet, men mindre kan også gøre det

I Danmark er vi pionerer, når det gælder vindkraft, både til lands og til vands. Hos Wind Estate sætter vi også kursen til havs. Vi vil udnytte vores årelange erfaringer med vindmølleprojekter på land til at projektere, opføre og drive vindmølleparker på havet.

Hvis vi skal nå Klimalovens mål, står vi i Danmark over for en kraftig udbygning af vindenergi, ikke mindst til havs. Klimapartnerskabet for Energi- og forsyningssektoren, som rådgiver regeringen, anbefalede i 2020, at Danmark for at nå klimamålene femdobler produktionen af havvind frem mod 2030.

Wind Estate vil være en del af den udvikling. Derfor købte vi allerede i 2018 de eksisterende havmøller på Paludan Flak, syd for Samsø, som vi har taget i egen drift. Siden da har vi formået at øge havmøllernes driftsøkonomi gennem en kosteffektiv service og vedligeholdelse af havmøllerne.

Med udgangspunkt i vores egne havmøller ved Paludan Flak har vi foreløbig budt ind på at gennemføre forundersøgelser i forhold til tre konkrete projekter med vindmøller til havs.

Udover Paludan Flak, hvor vi vil udskifte de eksisterende havmøller ned nye havmøller, ansøgte vi i forsommeren 2019 om tilladelse til at opføre en havmøllepark på Kadet Banke, som ligger i umiddelbar forlængelse af Kriegers Flak, sydøst for Møn, samt en park i Treå Møllebugt, som ligger i et område nord for Djursland og øst for Randers Fjord.

De tre projekter ligger alle til vurdering hos de involverede myndigheder, som skal afgøre, om vi kan gå i gang med forundersøgelserne.

Uanset udfaldet af de tre konkrete sager vil havvind være en hjørnesten i Wind Estates strategi i årene, der kommer.