Den grønne strøm sælges dyrest muligt

Salgsstrategi med fokus på sikker indtjening

Wind Estate’s primære indtægtskilde er salg af strøm på den nordiske elbørs Nordpool.

På Nordpool bliver Wind Estate’s produktion solgt gennem forskellige elhandelselskaber, der også fungerer som balanceansvarlige for alle handlerne.

For at have en høj budgetsikkerhed er det virksomhedens strategi på ethvert tidspunkt at have en del af produktionen afdækket på fastprisaftaler på kort og på lang sigt. Afdækningen på længere sigt afhænger af den aktuelle markedssituation.

Udviklingen på elmarkedet følges og analyseres dagligt af medarbejdere med et indgående kendskab til alle faktorer, der kan påvirke prisudviklingen. Disse analyser danner grundlag for Wind Estate’s løbende indgåelse af fastprisaftaler.