Vindmølleprojektet på Paludan Flak kan skabe grøn vækst på Samsø.

Læserbrev af Peter Dueholm, Udviklingsdirektør, Wind Estate.

Læserbrev af Peter Dueholm, Udviklingsdirektør, Wind Estate.

Det grønne energiprojekt Paludan Flak syd for Samsø har potentiale til at generere betydelige indtægter og fremme lokal grøn vækst på Samsø. Derfor er det vigtigt, at I, som bor lokalt, holdes opdateret om projektets forløb.

Vi deler en vision om en grønnere fremtid, og det er i vores fælles interesse at sikre, at
Samsø er en del af den danske energiomstilling.

Der er bred bekymring for, om Danmark kan nå 2030-målet, hvor vi har forpligtet os til at reducere vores drivhusgasudledning med 70 pct. Vindenergi er et bæredygtigt bidrag til at nå den ambitiøse målsætning, men desværre blev den såkaldte Åben Dør-ordning for vedvarende energi-projekter sat i bero i starten af året.

Tre projekter fik dog lov at gå videre fra Åben Dør-ordningen, og vores projekt på Paludan Flak er heldigvis et af dem. Paludan Flak kan både levere grøn energi til Samsø, skabe lokale arbejdspladser og øge den økonomiske aktivitet. Men på grund af manglende politisk beslutning på Christiansborg, står projektet i stampe.

Jeg vil understrege, at vindmølleprojektet på Paludan Flak ikke kun er et skridt i den bæredygtige retning, men også en kilde til vækst og velstand for lokalsamfundet. Vores vision er, at projektet skal have positiv indflydelse på lokalsamfundet, både i udviklingsfasen og i driftsfasen. Samsø Kommune kan nemlig se frem til at modtage betydelige beløb fra Energistyrelsens grønne pulje, hvis projektet gennemføres. Den grønne pulje er designet til at støtte de lokalsamfund, hvor der bliver opstillet vedvarende energi-anlæg.

Jeg synes, det er klogt, at den grønne pulje støtter de kommuner, der lægger land og vand til vores grønne omstilling. Det medfører nemlig en ret substantiel effekt på den lokale beskæftigelse og giver Samsø mulighed for at udvikle sig.

Vi opfordrer derfor regeringen til at handle hurtigt for at sikre, at projektet på Paludan Flak realiseres til gavn for os alle. Ved at samarbejde og tage ansvar for vores fælles fremtid, kan vi skabe en bæredygtig, grøn og økonomisk robust virkelighed. Det er ikke alene til interesse for os i Wind Estate, men også for lokalsamfundet på Samsø