Med Kadet Banke-projektet vil vi skabe grøn vækst i Vordingborg Kommune

Læserbrev af Peter Dueholm, Udviklingsdirektør, Wind Estate

Læserbrev af Peter Dueholm, Udviklingsdirektør, Wind Estate

Det grønne energiprojekt Kadet Banke ud for Møns kyst har potentiale til at generere betydelige
indtægter og fremme lokal grøn vækst i Vordingborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at I, som bor i
kommunen, holdes opdateret om projektets forløb. Vi deler en vision om en grønnere fremtid, og det er i
vores fælles interesse at sikre, at Vordingborg er en del af den danske energiomstilling.

Der er bred bekymring for, om Danmark kan nå 2030-målet, hvor vi har forpligtet os til at reducere vores
drivhusgasudledning med 70 pct. Vindenergi er et bæredygtigt bidrag til at nå den ambitiøse målsætning.

Desværre blev den såkaldte Åben Dør-ordning for vedvarende energi-projekter sat i bero i starten af året.
Tre projekter fik dog lov at gå videre fra Åben Dør-ordningen, og vores projekt på Kadet Banke er
heldigvis et af dem. Kadet Banke kan både levere grøn energi til borgere og virksomheder i Vordingborg
Kommune, skabe lokale arbejdspladser og øge den økonomiske aktivitet. Men på grund af manglende
politisk beslutning på Christiansborg, står projektet i stampe.

Jeg vil understrege, at vindmølleprojektet på Kadet Banke ikke kun er et skridt i den bæredygtige retning,
men også en kilde til vækst og velstand lokalt. Projektet vil have positiv indflydelse på lokalsamfundene,
både i udviklingsfasen og i driftsfasen. Vordingborg Kommune kan nemlig se frem til at modtage
betydelige beløb fra Energistyrelsens grønne pulje, hvis projektet gennemføres. Den grønne pulje er
designet til at støtte de lokalsamfund, hvor der bliver opstillet vedvarende energi-anlæg. Jeg synes, det er
klogt, at den grønne pulje støtter de kommuner, der lægger land og vand til vores grønne omstilling. Det
medfører en ret substantiel effekt på den lokale beskæftigelse og giver Vordingborg mulighed for at
udvikle sig.

Vi opfordrer derfor regeringen til at handle hurtigt for at sikre, at projektet på Kadet Banke realiseres til
gavn for os alle. Ved at samarbejde og tage ansvar for vores fælles fremtid, kan vi skabe en bæredygtig,
grøn og økonomisk robust virkelighed. Det er ikke alene til interesse for os i Wind Estate, men også for
borgere og virksomheder i Vordingborg Kommune.