Persondatapolitik for Wind Estate kandidater

Beskyttelsen af ansøgeres privatliv har høj prioritet hos Wind Estate. Persondata behandles derfor med største omhu i overensstemmelse med den Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) og de juridiske krav i det land, hvor du har ansøgt. Denne persondatapolitik informerer dig om, hvordan Wind Estate håndterer dine persondata og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forhold til dine persondata.

Kategorier af persondata og formål.

Ved ansøgning om en stilling hos Wind Estate indsamler og behandler vi følgende kategorier af persondata:

  • Personlige oplysninger og kontaktinformation
  • Arbejdserfaring og uddannelse
  • Arbejdsmæssige præferencer
  • Ansøgning, CV og andre dokumenter, du vælger at indsende
  • Portrætbillede (hvis leveret)
  • Referencer
  • Straffeattester (kun hvis relevant for stillingen)
  • Hvis du bliver inviteret til et interview, kan du blive bedt om at udfylde personligheds- og/eller kognitive tests og indsende en portefølje samt give arbejdsrelaterede referencer, hvis det er relevant for den specifikke jobposition.

Undlad venligst at vedhæfte eller uploade dokumenter, der indeholder dit CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre lignende følsomme personoplysninger, der er irrelevante for rekrutteringsprocessen.

Hvad vi gør med dine oplysninger Alle oplysninger, du giver i løbet af processen, vil udelukkende blive brugt med det formål at fremme din ansøgning eller opfylde lovkrav eller reguleringskrav, hvis det er nødvendigt. Vi deler ikke nogen af de oplysninger, du giver under rekrutteringsprocessen, med tredjeparter til markedsføringsformål, og vi opbevarer ikke dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dine oplysninger, både i elektronisk og fysisk format, opbevares sikkert af os og/eller vores databehandlere. Automatisk profilering udføres ikke.

Hvad bruger vi informationerne til.

Vi bruger de kontaktoplysninger, du giver, til at kontakte dig angående fremskridtet i din ansøgning. Anden information, du giver, bruges til at vurdere din egnethed til den ansøgte stilling (behandling af data til indgåelse af en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR).

Hvilke oplysninger vi anmoder om, og hvorfor Hvis du ansøger til Wind Estate, beder vi dig om at indsende din ansøgning til recruitments@windestate.com. Send venligst al relevant ansøgningsinformation til os via denne e-mail. Vi indsamler og bruger kun information, der er nødvendig for vores angivne formål og opbevarer den i den nødvendige minimumsperiode. De oplysninger, vi anmoder om, bruges til at vurdere din egnethed til ansættelse.

Det bruger vi informationerne til.

De oplysninger, du giver i din ansøgning, vil blive gennemgået af vores HR/rekrutteringsteam. Vi indsamler personlige oplysninger, herunder navn og kontaktinformation, arbejdserfaring, uddannelse og referencer. I løbet af ansøgningsprocessen kan vi stille relevante spørgsmål i forhold til den ansøgte stilling. Vores HR/rekrutteringsteam har adgang til alle disse oplysninger.

Hvis du giver information, der ikke er relevant for stillingens egnethed, men ikke kan adskilles fra din ansøgning (f.eks. billeder eller køn), vil vi ikke bruge det i ansøgningsprocessen og opbevare det kun så længe, vi opbevarer din ansøgning. Rapporter om lige muligheder genereres kun efter anonymisering af data.

Interviews, tests og vurderinger

Du kan blive bedt om at deltage i vurderinger, udføre tests eller levere spørgeskemaer om personlighed og/eller deltage i interviews, enten individuelt eller i kombination. Informationen genereres både af dig og os eller vores vurderingsudbydere. For eksempel kan du udføre en skriftlig test, eller vi kan tage interviewnoter. Denne information opbevares kun af Wind Estate, så længe det er nødvendigt (behandling af data baseret på en legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Brug af databehandlere

Databehandlere er tredjeparter, der leverer komponenter til vores rekrutteringsservice. Vi har databeskyttelsesaftaler med vores udbydere, der sikrer, at de ikke må bruge dine oplysninger til noget andet formål end rekrutteringsprocessen. De opbevarer sikkert og opbevarer kun dine oplysninger i den lovligt påkrævede periode.

Hvor længe oplysninger opbevares.

Hvis du bliver ansat, vil de oplysninger, du giver under ansøgningsprocessen, blive opbevaret af os som en del af din personalemappe i løbet af din ansættelse plus 2,5 år efter din ansættelse er afsluttet. Hvis der opstår en tvist inden for denne periode, vil dine oplysninger blive opbevaret, indtil tvisten er løst, herunder din erklæring om straffeattest, arbejdsevne, oplysninger om sikkerhedskontroller og referencer.

Hvis du ikke lykkes på nogen fase af processen, vil de oplysninger, du har givet indtil det tidspunkt, blive opbevaret i seks måneder, medmindre andet meddeles. Hvis der opstår en tvist inden for denne periode, vil dine oplysninger blive opbevaret, indtil tvisten er løst.